In a time when many organizations are asked to do more with less, we enable just that - "more high quality work with less cost".

 

We are an embedded software development company serving the automotive, telecom and electronics industry that helps keep our customers competitive through delivery of programming services by:

 • Reducing overhead and management burden by providing on demand knowledge, skills and expertise
 • Reducing worry about resourcing new projects through our ability scale growth on an unlimited basis
 • Keeping project budgets under control by working on fixed price basis

 

We help to complete projects on time, within budget and at the highest quality through:

 • Access to highly skilled engineers at very competitive rates
 • In depth embedded systems knowledge, industry experience, and proficiency in multiple methodologies (CMM, Agile, XP) that ensure quality delivery
 • Project management services that reduce workload and meet deadlines
 • Embedded testing services that ensure deliverables, meet the requirements and specifications
 • Ongoing maintenance and support of the products that allows meeting service requirements of our clients' business

 

Our areas of expertise include:

 • Hardware design
 • FPGA design and programming
 • Software and firmware design and implementation
 • Embedded software testing
 • For details please visit services tab.

Engage us today to reduce your costs through our work.

ZAPYTANIE OFERTOWE - data publikacji: 27 maja 2016

rodzaj zamówienia: usługa badawczo-rozwojowa

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Inteligentny Rozwój, JPEmbedded s.c. Mazan Jan, Filipek Paweł, ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na zaprojektowaniu i uruchomieniu urządzenia do zaawansowanej diagnostyki sieci Profinet – Profinet Trace Box, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (załączniki poniżej).

Zapytanie Ofertowe – Skan

Zapytanie Ofertowe – PDF (niepodpisany)

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty


news

We got it!04.03.2016

In November 2015 JPEmbedded had participated in one of the calls for innovative projects

PROFINET on new targets09.10.2015

Recently JPEmbedded ported Profinet IO Device stack from port GmbH to new platforms

Image processing for computer aided search of metastasis in lungs30.07.2015

JPEmbedded started research on image processing for computer aided search of metastasis in lungs based on pictures taken using high resolution microscopes.

123

our customers

TEst opis weuffenTestowy opis port

contact

Address
ul.Odrzańska 5
30-408 Kraków
Poland
Phone
(+48) 122662544
E-mail info@jpembedded.eu
This web page uses cookie files. If you don't agree for saving them please modify your browser settings. Close