eu projects (pl)

logotypy UE

 

 

Tytuł Projektu:

Zbadanie zgodności działania oprogramowania Stos IEC 61850 zaimplementowanego przez JPEmbedded s.c. ze standardem IEC 61850 (w wersji 2)..

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 29.12.2016 r.

 

Wydatki ogółem: 59 040,00 PLN

 

Wydatki kwalifikowalne: 48 000,00 PLN

 

Dofinansowanie: 43 200,00 PLN

 

Poziom dofinansowania: 90%

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronach:

 

www.fundusze.malopolska.pl,

 

www.rpo.malopolska.pl,

 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


news

JPEmbedded’s IEC 61850 stack certified!28.02.2017

The Conformance Certificate no. 2017/01 proves that JPEmbedded’s IEC 61850 Stack fulfills the requirements of the standard.

JPEmbedded’s IEC 61850 stack used in Swedish R&D project19.05.2016
Open execution platform with centralized management (read more)
We got it!04.03.2016

In November 2015 JPEmbedded had participated in one of the calls for innovative projects

123

our customers

TEst opis weuffenTestowy opis port

contact

Address
ul. Strumienna 12
30-609 Kraków
Poland
Phone
(+48) 122662544
E-mail info@jpembedded.eu
This web page uses cookie files. If you don't agree for saving them please modify your browser settings. Close