Grants

Projekttitel: Promocja i wzmocnienie konkurencyjności produktów firmy JPEmbedded Mazan Filipek Spółka Jawna na rynkach międzynarodowych

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy JPEmbedded Mazan Filipek Sp. J. Dzięki realizacji projektu firma rozszerzy sprzedaż na zagranicznych rynkach (w tym perspektywicznym rynku amerykańskim) własnych specjalistycznych produktów teleinformatycznych dla branży energetycznej. Rozwiązania JPEmbedded pozwalają na integrację urządzeń z inteligentnymi sieciami energetycznymi (ang. smart grid) i uwzględniają najnowsze wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa (IEC 62351).

Projekt realizowany jest dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wydatki ogółem:  264 700,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 264 700,00 PLN
Dofinansowanie: 198 525,00 PLN
Poziom dofinansowania: 75%

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 znajdują się na stronach:

https://www.poir.gov.pl/, https://poir.parp.gov.pl/, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

#GTB #MPG #gotobrand #MarkaPolskiejGospodarki

Projekttitel: Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Celem projektu jest aktywna promocja oferowanych przez nas rozwiązań dla energetyki na rynku europejskim oraz północno-amerykańskim. Posiadamy w swojej ofercie gamę produktów na którą składa się oprogramowanie oraz moduły sprzętowe, implementujące standardy komunikacyjne takie jak
IEC 61850, IEC 60870-5-104, IEC 62351, ICCP/TASE.2

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 3 osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 30.03.2018 r. – 29.03.2020 r.
Wydatki ogółem:  386 420,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 386 420,00 PLN
Dofinansowanie: 193 210,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Projekttitel: Zbadanie zgodności działania oprogramowania Stos IEC 61850 zaimplementowanego przez JPEmbedded s.c. ze standardem IEC 61850 (w wersji 2).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 29.12.2016 r.
Wydatki ogółem: 59 040,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 48 000,00 PLN
Dofinansowanie: 43 200,00 PLN
Poziom dofinansowania: 90%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl .