JPEmbedded Joins STMicroelectronics Partner Program to Accelerate Customer Time-to-Market in the Smart Grids communication.
Krakow, 2021/09/30 – JPEmbedded, smart grid communication solutions provider, announces that it has joined the STMicroelectronics Partner Program to make its software libraries available to all ST customers. JPEmbedded provides products and services to seamlessly design and implement Intelligent Electronic Devices. The software libraries IEC 61850 library, DNP3 library, ICCP/TASE.2 library, and...
read more
IEC 61850 GOOSE Gateway
This article describes one of the possible approaches to implementation of gateway converting regular Ethernet based GOOSE messages to routable (R) version of this protocol. GOOSE which stands for Generic Object Oriented Substation Event, is one of the protocols introduced by the IEC61850 standard released in 2004. Its primary purpose...
read more
Creating CID and ICD files isn’t that difficult!
Creating, modifying CID and ICD files doesn't have to be difficult at all! The Hedera application by JPEmbedded allows for the intuitive and smooth generation and modification of SCL format files. Thanks to it, the entire configuration process of an Intelligent Electronic Device (IED) is much simplified. Hedera has been...
read more
How to convert DNP3 to IEC61850

Introduction

DNP3 and IEC61850 are two competing standards which allow to communicate intelligent electronic devices within substations. At least that was the idea when they started to be specified more than 20 years ago. IEC61850 is more complicated both in terms of functionality it covers as well as for implementation....
read more
Dorsera version 2.1 is now available!
We have it! The new, refreshed version of Drosera application for easier and faster configuration of JPEmbedded protocol converters. Version 2.1. is expanding the scope of functionality by adding support for communication between all available protocols supported by our devices. We have also improved the management of signal mappings such...
read more
Dorsera w wersji 2.1 już dostępna!
Już jest! Nowa, odświeżona wersja aplikacji Drosera dla jeszcze łatwiejszej i szybszej konfiguracji konwerterów protokołów JPEmbedded. W wersji 2.1. rozszerzyliśmy zakres funkcjonalności dodając wsparcie komunikacji pomiędzy wszystkimi dostępnymi protokołami obsługiwanymi przez nasze urządzenia. Usprawniliśmy również zarządzanie mapowaniami, wykorzystując proste wyrażenia regularne, dzięki czemu możliwym jest definiowanie i edytowanie wielu mapowań...
read more
Secure cloud access to smart grid measurements
With the proliferation of renewable energy sources and the migration of the grid from traditional centralized models towards a distributed network of islands and micro grids, the task of balancing and coordinating it, growths exponentially. The number of different communication standards supported by equipment from different vendors also does not...
read more
Dlaczego zawód testera nie jest dla ciebie?
W swojej kilkudziesięcioletniej historii testowanie oprogramowania mocno ewoluowało. Na przestrzeni lat zmieniały się nie tylko definicje czy podejście, ale przede wszystkim postrzeganie i rola testowania w procesie wytwarzania oprogramowania. Dziś nie wypada wątpić ani w zasadność, ani zalety testowania, a firmy coraz śmielej traktują testerów jako pełnoprawnych członków zespołów projektowych. Testowanie...
read more
Czwórki – interaktywna gra na Targi Pracy AGH
Latem 2019 roku podjęto decyzję o udziale naszej firmy w jesiennych Targach Pracy AGH. Miał to być powrót JPEmbedded do budynku A0 po rocznej przerwie. W związku z tym, pojawiła się motywacja do przygotowania nowej maszyny-atrakcji. Czegoś, co przyciągnie uwagę odwiedzających i pokaże, że na co dzień robimy ciekawe rzeczy...
read more
IEC 61850 Interoperability Event 2019
In September, JPEmbedded participated in the IEC 61850 Interoperability Event (IOP) organized by UCAIug in Charlotte. This was a great opportunity to meet several other IEC 61850 vendors and verify if our products can communicate with each other. Being a provider of communication solutions for IED (and virtually any...
read more
Drosera – convenient mapping of communication devices
For the sake of completeness, we have developed the Drosera application, which allows simple and fast configuration of our 61850 protocol converters. This tool is addressed especially to integrators and device manufacturers and does not require any programming knowledge. The intuitive user interface provides access to configuration...
read more
Routable GOOSE support
As a continuous process of extending the functionality of 61850 products family, JPEmbedded implemented support for routable GOOSE (R-GOOSE) feature. The advantage of R-GOOSE is that it allows to deliver data beyond local (LAN) networks. It facilitates implementation of centralized systems overlooking operation of the infrastructure on wide geographical...
read more
Electricity Exchange selects ICCP/TASE.2 library by JPEmbedded to secure data exchange with EirGrid.
Electricity Exchange is an Irish Utility which has taken a high-tech approach to harness the capacity of unused back-up generators found in hospitals and factories around the country. Its so-called Virtual Power Plant provides reserve power to the national grid. The company has secured back-up generators and designed the...
read more