Granty

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/12/2019 z dnia 09.12.2019 r. – Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi wyposażenia stanowiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w  San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1221990 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01122019.

Informacje o wyborze Wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru Wykonawcy.

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 02/11/2019 z dnia 15.11.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 27.11.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku z udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1217806 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR02112019.

Informacje o wyborze Wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru Wykonawcy.

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/11/2019 z dnia 15.11.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 27.11.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku z udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1217794 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01112019.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 01/11/2019, nr 1217794 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze Wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru Wykonawcy.

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/09/2019 z dnia 20.09.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 02.09.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach E-world energy & water 2020 w Essen. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1207569 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01092019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 04/07/2019 z dnia 09.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 22.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 Global 2019 w Londynie (Wielka Brytania). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1194618 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR04072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 03/07/2019 z dnia 09.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 22.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany  zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 Global 2019 w Londynie (Wielka Brytania). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1194606 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR03072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 02/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 18.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 IOP 2019 w Charlotte (USA). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1193323 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR02072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 15.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem w Targach IEC 61850 IOP 2019 w Charlotte (USA). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1193298 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 03/11/2018 z dnia 05.11.2018r. – Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi zabudowy stoiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded Mazan Filipek Spółka Jawna w targach DistribuTECH 2019 w Nowym Orleanie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1147518 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR03102018.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 02/11/2018 z dnia 05.11.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Nowym Orleanie w związku udziałem w Targach DistribuTECH 2019.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1147515 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR02112018.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 02/11/2018, nr 1147515 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/11/2018 z dnia 05.11.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Essen lub jednej z miejscowości sąsiadujących w związku udziałem w Targach E-world energy & water 2019.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1147510 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01112018.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 01/11/2018, nr 1147510 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/10/2018 z dnia 24.10.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem w Targach DistribuTECH 2019 w Nowym Orleanie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1145364 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01102018.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 01/10/2018, nr 1145364 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/09/2018 z dnia 13.09.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Berlinie w związku udziałem w Targach IEC 61850 Global 2018. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1136671 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01092018.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Celem projektu jest aktywna promocja oferowanych przez nas rozwiązań dla energetyki na rynku europejskim oraz północno-amerykańskim. Posiadamy w swojej ofercie gamę produktów na którą składa się oprogramowanie oraz moduły sprzętowe, implementujące standardy komunikacyjne takie jak
IEC 61850, IEC 60870-5-104, IEC 62351, ICCP/TASE.2

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 3 osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 30.03.2018 r. – 29.03.2020 r.
Wydatki ogółem:  386 420,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 386 420,00 PLN
Dofinansowanie: 193 210,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Tytuł Projektu: Zbadanie zgodności działania oprogramowania Stos IEC 61850 zaimplementowanego przez JPEmbedded s.c. ze standardem IEC 61850 (w wersji 2).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 29.12.2016 r.
Wydatki ogółem: 59 040,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 48 000,00 PLN
Dofinansowanie: 43 200,00 PLN
Poziom dofinansowania: 90%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl .