Granty

Tytuł Projektu: Promocja i wzmocnienie konkurencyjności produktów firmy JPEmbedded Mazan Filipek Spółka Jawna na rynkach międzynarodowych

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy JPEmbedded Mazan Filipek Sp. J. Dzięki realizacji projektu firma rozszerzy sprzedaż na zagranicznych rynkach (w tym perspektywicznym rynku amerykańskim) własnych specjalistycznych produktów teleinformatycznych dla branży energetycznej. Rozwiązania JPEmbedded pozwalają na integrację urządzeń z inteligentnymi sieciami energetycznymi (ang. smart grid) i uwzględniają najnowsze wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa (IEC 62351).

Projekt realizowany jest dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wydatki ogółem:  264 700,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 264 700,00 PLN
Dofinansowanie: 198 525,00 PLN
Poziom dofinansowania: 75%

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 znajdują się na stronach:

https://www.poir.gov.pl/, https://poir.parp.gov.pl/, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

#GTB #MPG #gotobrand #MarkaPolskiejGospodarki

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/12/2019 z dnia 09.12.2019 r. – Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi wyposażenia stanowiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w  San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1221990 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01122019.

Informacje o wyborze Wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru Wykonawcy.

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 02/11/2019 z dnia 15.11.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 27.11.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku z udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1217806 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR02112019.

Informacje o wyborze Wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru Wykonawcy.

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/11/2019 z dnia 15.11.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 27.11.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku z udziałem firmy JPEmbedded w Targach DistribuTECH 2020 w San Antonio. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1217794 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01112019.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 01/11/2019, nr 1217794 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze Wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru Wykonawcy.

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/09/2019 z dnia 20.09.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 02.09.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach E-world energy & water 2020 w Essen. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1207569 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01092019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 04/07/2019 z dnia 09.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 22.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 Global 2019 w Londynie (Wielka Brytania). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1194618 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR04072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 03/07/2019 z dnia 09.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 22.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany  zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 Global 2019 w Londynie (Wielka Brytania). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1194606 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR03072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 02/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 18.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w związku udziałem Zamawiającego w Targach IEC 61850 IOP 2019 w Charlotte (USA). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1193323 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR02072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. – rozstrzygnięte w dniu 15.07.2019 r.

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem w Targach IEC 61850 IOP 2019 w Charlotte (USA). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1193298 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01072019.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 03/11/2018 z dnia 05.11.2018r. – Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi zabudowy stoiska wystawienniczego w związku udziałem firmy JPEmbedded Mazan Filipek Spółka Jawna w targach DistribuTECH 2019 w Nowym Orleanie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1147518 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR03102018.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 02/11/2018 z dnia 05.11.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Nowym Orleanie w związku udziałem w Targach DistribuTECH 2019.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1147515 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR02112018.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 02/11/2018, nr 1147515 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/11/2018 z dnia 05.11.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Essen lub jednej z miejscowości sąsiadujących w związku udziałem w Targach E-world energy & water 2019.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1147510 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01112018.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 01/11/2018, nr 1147510 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/10/2018 z dnia 24.10.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi sprzedaży biletów lotniczych w związku udziałem w Targach DistribuTECH 2019 w Nowym Orleanie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1145364 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01102018.

Pytania i wyjaśnienia do zapytania NR 01/10/2018, nr 1145364 w bazie konkurencyjności znajdują się w załączniku pod następującym linkiem.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Zapytanie Ofertowe NR 01/09/2018 z dnia 13.09.2018r. – Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Berlinie w związku udziałem w Targach IEC 61850 Global 2018. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szczegóły zamówienia znajdują się w ogłoszeniu zamieszonym w Bazie konkurencyjności pod numerem 1136671 oraz załączniku Zapytanie ofertowe NR01092018.

Informacje o wyborze wykonawcy znajdują się w dokumencie protokołu wyboru wykonawcy.

 

 

Tytuł Projektu: Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Celem projektu jest aktywna promocja oferowanych przez nas rozwiązań dla energetyki na rynku europejskim oraz północno-amerykańskim. Posiadamy w swojej ofercie gamę produktów na którą składa się oprogramowanie oraz moduły sprzętowe, implementujące standardy komunikacyjne takie jak
IEC 61850, IEC 60870-5-104, IEC 62351, ICCP/TASE.2

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 3 osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działania 3.3. „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 30.03.2018 r. – 29.03.2020 r.
Wydatki ogółem:  386 420,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 386 420,00 PLN
Dofinansowanie: 193 210,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50%

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronach: www.fundusze.malopolska.pl, www.rpo.malopolska.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.