#ICD

Hedera – proste i intuicyjne tworzenie plików CID i ICD

Generowanie plików CID i ICD wcale nie musi być trudne! Stworzona przez naszą firmę aplikacja Hedera pozwala na intuicyjne i szybkie tworzenie oraz edytowanie plików w formacie SCL. Dzięki oferowanemu przez nas narzędziu cały proces konfiguracji urządzenia automatyki stacji (IED) zgodnego z IEC 61850 jest maksymalnie uproszczony. Sama aplikacja została przemyślana i zaprojektowana w taki sposób, że może być wykorzystana zarówno przez producentów urządzeń automatyki stacyjnej, którzy w aplikacji mogą stworzyć plik ICD dla swoich produktów, jak i integratorów, których zadaniem jest przygotowanie plików CID opisujących konfigurację poszczególnych urządzeń pracujących w sieciach IEC 61850.

Hedera umożliwia edycję, dodawanie, usuwanie oraz konfigurowanie wszystkich elementów modelu danych takich jak węzły logiczne, data sety, raporty buforowane i niebuforowane czy konfigurację wiadomości GOOSE, a wszystko w zgodzie ze standardem IEC 61850. Dzięki wbudowanej bibliotece typów możliwe jest również tworzenie modelu danych od zera i rozbudowa go o dowolne węzły logiczne. Aplikacja posiada automatyczną walidację modelu danych, a wyświetlane na bieżąco komunikaty stanowią podpowiedzi dla użytkownika w trakcie edycji pliku oraz informują o zgodności pliku ze standardem. Dzięki temu nawet osoby mniej zaznajomione ze standardem mogą tworzyć i edytować model danych. Narzędzie posiada także opcję przesłania gotowego pliku CID bezpośrednio do urządzenia.

Z myślą o użytkownikach naszych modułów komunikacyjnych Hedera została zintegrowana z Droserą (naszym narzędziem wykorzystywanym do mapowania protokołów). Dzięki temu wszystkie operacje związane z przygotowaniem pliku konfiguracyjnego do naszych modułów Apis i Papilio można wykonać bez potrzeby instalowania dodatkowych narzędzi.

Przykładowe działanie aplikacji Hedera w aktualnej wersji 2.0 możesz zobaczyć na filmie demonstracyjnym poniżej.

Jeżeli masz jakieś pytania lub jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami: sales@jpembedded.eu.

read more