Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące:

 • ochrony danych osobowych,
 • zakresu, celu i sposobu zbierania danych osobowych,
 • podstawy zbierania danych,
 • uprawnień do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także o prawie do ich usunięcia.

II. Administrator

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych jest:

JPEmbedded Mazan Filipek Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Strumienna 12, 30-609 Kraków; NIP: 6762333430, Regon: 120333289 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KR.XI NS-REJ.KRS/766/18/64.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

 • zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. Dane osobowe

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego.

Podane dane osobowe ograniczają się do minimum niezbędnego do realizacji celów wymienionych w dalszej części polityki.

IV. Cel

Celem zbierania danych osobowych jest:

 • odpowiedzi na pytania dotyczące produktów i usług,
 • prowadzenie procesu rekrutacji,
 • wykonanie obowiązków prawnych przez Administratora, w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych.

V. Źródła

 Źródła pozyskiwania danych:

VI. Przetwarzający dane osobowe

Podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu to: hostingodawca, podmiot odpowiedzialny za marketing usług, podmiot odpowiedzialny za rozliczenia księgowe.

Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zbierane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych, np. Urząd Skarbowy, bank, wymiar sprawiedliwości – w zakresie niezbędnym do wykonania celu, jakiemu służy dane udostępnienie.

VII. Okres przetwarzania

Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umów przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji umowy;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc po otrzymaniu zgłoszenia do procesu rekrutacji.

VIII. Uprawnienia

Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności do:

 • żądania sprostowania danych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe;
 • cofnięcia zgody do przetwarzanie danych, jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania  usunięcia danych osobowych z następujących powodów: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;  dane osobowe były przetwarzane w niewłaściwy, niezgodny z prawem sposób; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@jpembedded.eu lub pisemnie na adres Administratora.

IX. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zbierania danych osobowych:

 • w celach marketingowych do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 • w celu realizacji umów przez okres konieczny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji umowy,
 • w celach rekrutacyjnych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc po otrzymaniu zgłoszenia do procesu rekrutacji.

Administrator stosuje środki techniczne, organizacyjne oraz ochrony fizycznej zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich kradzieżą i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zbiory danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem poprzez indywidualne hasła dla osób mających dostęp do danych osobowych.

Administrator nie stosuje żadnego profilowania danych w szczególności danych osobowych.

Administrator dysponuje możliwością przywrócenia danych na wypadek awarii fizycznej komputerów.

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony www.jpembedded.eu Przez używanie serwisu www.jpembedded.eu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.jpembedded.eu.

Polityka Cookies

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

www.jpembedded.eu używa ciasteczek w różnych celach:
by serwis działał szybciej i był łatwiejszy w użyciu,
do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie www.jpembedded.eu mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony www.jpembedded.eu. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje ciasteczek używanych na stronie www.jpembedded.eu

Konieczne do działania stron – Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony www.jpembedded.eu, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
Poprawiające wydajność – Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze strony www.jpembedded.eu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie strony www.jpembedded.eu.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z serwisu www.jpembedded.eu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z www.jpembedded.eu podmiotów trzecich takich jak np. Facebook czy Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony www.jpembedded.eu, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony www.jpembedded.eu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony www.jpembedded.eu.