#protocolconverters

Drosera w wersji 2.1 już dostępna!
Już jest! Nowa, odświeżona wersja aplikacji Drosera dla jeszcze łatwiejszej i szybszej konfiguracji konwerterów protokołów JPEmbedded. W wersji 2.1. rozszerzyliśmy zakres funkcjonalności dodając wsparcie komunikacji pomiędzy wszystkimi dostępnymi protokołami obsługiwanymi przez nasze urządzenia. Usprawniliśmy również zarządzanie mapowaniami, wykorzystując proste wyrażenia regularne, dzięki czemu możliwym jest definiowanie i edytowanie wielu mapowań równocześnie. Korzystanie...
czytaj więcej